Voortgang SNB

In de NEWesPAPER van april maakten wij al melding van de mooie opdracht bij SNB. Afgelopen maart is NEWES begonnen aan deze uitgebreide uitdaging.

SNB bedrijft een slibverbrandingsinstallatie bestaande uit vier lijnen, waarvan twee lijnen zijn uitgerust met lagedrukstoomketels.

De stoom uit de lagedrukketels wordt via het lagedruksysteem van 2,4 bar(g) gebruikt door de diverse lagedruk stoomgebruikers. Op het ogenblik wordt de stoom van de lijnen 1 en 4 van 10 bar(g) naar de benodigde 2,4 bar(g) via regelkleppen gereduceerd.

NEWES heeft de opdracht gekregen om de lijnen 1 en 4 gezamenlijk uit te rusten met één tegendrukturbine waarin de geproduceerde stoom van 10 bar(g) tot 2,4 bar(g) eerst wordt benut voor het opwekken van elektriciteit en vervolgens op een niveau van 2,4 bar(g) door de diverse gebruikers wordt aangewend via het lagedrukstoomsysteem.

De opdracht is inclusief engineering, civiele- en E&I werkzaamheden. Ook het leveren van de turbine loopt via NEWES. Momenteel zitten we al in een vergevorderd stadium in het project.

De turbine van Siemens is reeds geleverd en geplaatst. Het leidingwerk en de tie-inns tussen ketel 1 en ketel 4 zijn ook gemonteerd. Op dit moment wordt er gewerkt aan het inlaat gedeelte tussen de turbine en ketel 1. Tot op heden werken we mooi op schema en verloopt de klus voorspoedig.

Full steam ahead!

Contact met NEWES

Wilt u op volle kracht vooruit? Met een frisse, innovatieve en flexibele partner die uw productie draaiende houdt en met u meedenkt? Eén telefoontje of e-mail is genoeg voor een persoonlijke afspraak

©2021 Newes.nl / Privacy Statement