T-stuk leveren en vervangen AkzoNobel

Er tijdens de reguliere zes-jaarlijkse inspectie van een 100-bar leidingsysteem, kruipschades gevonden in de lassen van een T-stuk. Deze kruipschades waren van een dusdanige hoge klasse dat het leidingsysteem zonder reparatie nog maar ca. 5.000 uur in bedrijf mocht blijven, waarna het opnieuw onderzocht en gerepareerd moest worden.

NEWES heeft in opdracht van AkzoNobel het T-stuk opnieuw onderzocht en zijn de kruipschades d.m.v. slijpen teruggebracht naar acceptabele waarden. Bij deze reparatie werd als voorwaarde gesteld, dat het T-stuk na 8.600 bedrijfsuren opnieuw onderzocht moet worden, om aan te tonen dat de waarden van de kruip klasse niet toegenomen zijn. (Het T-stuk staat dan onder verscherpt toezicht van Lloyds.)

Het uit bedrijf nemen van deze leiding betekent derving voor AkzoNobel. Daartoe hebben zij besloten om in 2016 een nieuw T-stuk te laten fabriceren en monteren door NEWES. Het betreft een gereduceerd T-stuk van Ø 323,9 x 40 naar Ø 273 x 50 van het materiaal 10CrMo9.10 met een ontwerpdruk van 110 bar en ontwerptemperatuur van 535 °c. Door een nieuw T-stuk te plaatsen valt deze weer in de reguliere inspectie interval van zes jaar.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereidingen van de werkzaamheden op site hebben we samen met AkzoNobel de veiligheidsrisico’s besproken, met name het werken achter een enkele afsluiter. Hiervoor is een speciale TRA gemaakt. Deze is onderdeel van het VGM plan van NEWES.

Naast de veiligheidsrisico’s bestaan er ook uitvoeringsrisico’s. Een klein voorbeeld: stel er gaat wat mis met het bewerken van het nieuwe T-stuk, en het oude T-stuk is reeds uitgekotterd! Door samen met AkzoNobel te inventariseren wat de mogelijke risico’s tijdens de uitvoering zijn, en deze te elimineren of ervoor te zorgen dat de risico’s beheersbaar blijven, hebben we een uitgangspositie gecreëerd waarbij we tijdens de uitvoering niet voor verrassingen zijn komen te staan.

De fabricage

Het nieuwe T-stuk hebben we in onze shop bij Tools 4 Rent gefabriceerd. Na de fabricage waarbij de nodige onderzoeken met goed resultaat zijn uitgevoerd hebben we het T-stuk geperst onder toezicht van AkzoNobel en Lloyds.

Project binnen een Project

Ongeveer 1,5 week voor de montage van het nieuwe T-stuk heeft NEWES van AkzoNobel de vraag gekregen of NEWES een hulpketel kon leveren en aansluiten. Omdat er een deel van het leidingnetwerk tijdens de de- en montage van het T-stuk uit bedrijf moest worden genomen, zou een productieproces waarbij stoom benodigd is, stil komen te staan.

Een flinke uitdaging omdat na de levering van de hulpketel er nog maar een kleine week overbleef voor de aanleg van een stoomleiding inclusief engineering en berekening, alle benodigde NDO onderzoeken, plaatsen van veerhangers, uitvoeren van de KVI van de ketel en het aansluiten van de stoomleiding op het bestaande net van AkzoNobel. Ondanks de korte doorlooptijd is het NEWES gelukt om de Hulpstoomketel binnen een week operationeel te krijgen. Een project binnen een project.

De- en montage van het T-stuk

Voordat er gestart kan worden met het vervangen van het T-stuk, heeft NEWES een blokkeerplan opgesteld. Nadat alle leidingdelen volgens dit plan geblokkeerd waren, zijn we gestart met het aftekenen van het te demonteren T-stuk. Het aftekenen hebben we middels een protocol uitgevoerd, waarbij meerdere personen de inbouwmaten na hebben gemeten. Parallel aan deze aftekensessie hebben we het T-stuk naar een machinefabriek gebracht.

Na het kotteren van de aansluitende leidingen en het verwijderen van het oude T-stuk zijn de inbouwmaten nogmaals opgemeten door meerdere personen en geprotocolleerd. De inbouwmaten zijn doorgegeven aan de bewerkingsfirma en zij hebben het T-stuk nauwkeurig op maat gemaakt. Ondertussen hebben wij de nodige onderzoeken op de bestaande pijp uitgevoerd.

Na het hijsen, stellen en lassen van het nieuwe T-stuk waarbij er in totaal met 4 lassers tegelijk is gelast hebben we de vereiste onderzoeken uit laten voeren. Alle lasnaden zijn akkoord bevonden. Een geweldige prestatie van het team en met name van onze lassers en monteurs.

Uiteindelijk hebben we de klus binnen de gestelde doorlooptijd en naar volle tevredenheid van AkzoNobel uitgevoerd. Het succes van het project is mede te danken aan een goede en nauwe samenwerking met AkzoNobel zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van de klus. Ik wil hierbij iedereen die bij het project betrokken is geweest bedanken voor de geweldige inzet.

Jerry Slettenhaar

Full steam ahead!

Contact met NEWES

Wilt u op volle kracht vooruit? Met een frisse, innovatieve en flexibele partner die uw productie draaiende houdt en met u meedenkt? Eén telefoontje of e-mail is genoeg voor een persoonlijke afspraak

©2021 Newes.nl / Privacy Statement