SAMENWERKING SCALDA STOOMPROJECT TERNEUZEN

Scalda Terneuzen, een school voor middelbaar beroepsonderwijs, heeft AES ELSTA gevraagd, of zij iets kunnen betekenen in het vervangen van het stoomleidingwerk van de proeffabriek. De reden is dat het leidingwerk verouderd is en er de laatste tijd veel lekkages opgetreden zijn. Daarnaast lopen de leidingen onder de vloer waardoor deze moeilijk te bereiken zijn. AES ELSTA heeft de hulp ingeroepen van NEWES welke al jaren het onderhoud, inspecties en reparaties uitvoert aan de stoomketels en stoomleidingen op de ELSTA centrale, om te inventariseren welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden.

Proeffabriek

In de proeffabriek van Scalda Terneuzen worden leerlingen opgeleid voor een niveau 4 diploma in de procestechniek. Tevens komen hier volwassenen, zowel individueel als via bedrijven, voor bijscholing. Het kenmerkende van deze proeffabriek is dat de verschillende installaties, zoals een reactorvat, warmtewisselaar, rectificatiekolom, bierbrouwerij en de leidingdelen hiervan zoveel mogelijk uit glas bestaan, zodat de leerlingen het proces en het verloop hiervan kunnen volgen.

De bediening van de diverse opstellingen vanuit de lokale controlekamer, is gebaseerd op bedieningssoftware van verschillende grote bedrijven uit de regio. Hierdoor raken de leerlingen vertrouwd met de bediening van de verschillende installaties en worden klaar gestoomd om direct na de opleiding aan de slag te kunnen bij één van deze Zeeuwse bedrijven als operator. Hierdoor is de proeffabriek uniek in Nederland en kunnen de leerlingen op een zeer praktische manier bekend raken met de diverse processen.

Stoom

Verschillende van deze installaties gebruiken stoom voor het proces. Dit gebeurd middels een direct gestookte Clayton stoomketel welke zorgt voor 7 bar stoom met een temperatuur van 110 graden. Door een druk reduceer wordt de druk gereduceerd naar 1,8 bar, wat een veilige druk is voor de verschillende glazen componenten. Het retour condensaat wordt opgevangen in een voorraadvat en van hieruit weer terug gepompt naar de stoomketel.

Uitvoering

Kort na de vraag van AES ELSTA aan NEWES is er door beide partijen een bezoek gebracht aan Scalda Terneuzen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Na een aantal enthousiaste ideeën is er een plan gemaakt. De stoomtoevoer en condensaat retour worden volledig bovengronds aangelegd, er moeten opwarmmogelijkheden en aftappunten aangebracht worden en de betreffende installaties dienen gescheiden te worden van de stoominstallatie.

Na het opmeten en het intekenen van

het nieuwe leidingwerk, is er halverwege januari daadwerkelijk begonnen met de vervangingswerkzaamheden.

Allereerst zijn de afsluiterstraten voor de drie installaties gemaakt. De bedoeling is om alle afsluiters op bedienbare hoogte te plaatsen. De oude afsluiters zaten namelijk net boven de grond. Hierna zijn de straten op positie gehangen en is het leidingwerk geplaatst. Voor de prefabricage van de diverse delen is gebruik gemaakt van de werkplaats van Scalda Terneuzen. Na twee weken was het leidingwerk compleet ingebouwd inclusief NDO onderzoek en het opnieuw inmeten voor de “as-built” tekeningen. Het leidingwerk is volledig geïsoleerd door Bilfinger Industrial Services Nederland B.V.

Opstarten

Na onderhoud van de stoomketel en componenten, is de stoomketel opgestart en voorziet de installaties van de benodigde stoom. Door de toegevoegde opwarmafsluiters en aftappunten is het nu mogelijk het systeem vooraf goed op te warmen waardoor waterslag niet meer voorkomt. Ook het condensaat retour komt prima terug richting het voorraadvat.

Woord van dank

Door de zeer positieve bijdrage, motivatie en inzet van de diverse partijen waaronder NEWES en Bilfinger Industrial Services Nederland B.V. kunnen de leerlingen weer volop aan de slag in de Proeffabriek.

Via deze weg wil ik iedereen binnen NEWES die zich met dit unieke project bezig hebben gehouden namens AES ELSTA bedanken voor jullie zeer positieve bijdrage, inzet en invulling aan het stoomproject op het Scalda te Terneuzen.

Full steam ahead!

Contact met NEWES

Wilt u op volle kracht vooruit? Met een frisse, innovatieve en flexibele partner die uw productie draaiende houdt en met u meedenkt? Eén telefoontje of e-mail is genoeg voor een persoonlijke afspraak

©2021 Newes.nl / Privacy Statement